ga('send', 'pageview');

Hakkında

Prof. Dr. Cem Akbal

1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl tıp ta uzmanlık sınavında başarılı olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalın da uzmanlık öğrenciliğine hak kazandım. Asistanlığımın 2. yılından itibaren Çocuk ürolojisi ile ilgilenmeye başladım. Asistanlığım sırasında Vanderbilt Üniversitesi (Nashville, Tennessee/USA) 3 hafta, yine aynı dönemde Erasmus Üniversitesi (Rotterdam/Hollanda) da 1 ay çalıştım. Asistanlığımı 2002 yılında tamamladım.

Hacettepe Üniversitesi Üroloji AD. Çocuk Ürolojisi bölümünde 2 yıl süre çalışmalarımı sürdürdüm ve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığımı aldım.

Ardından 1 yıl süre ile Indiana Üniversitesi (Indianapolis/USA) Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı “Riley Hospital for Children” da çalıştım. Türkiye ye dönünce GATA Ankara da askerlik görevim sırasında 1 sene süre ile çocuk ürolojisi konusunda çalışmalarıma devam ettim.

 

2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD de Öğretim Üyesi olarak akademik hayatıma başladım. Burada 6 yıl Androloji bilim dalı başkanlığı yaptım. 2008 Aralık ayında Doçent, 2014 yılı Mart ayında Profesör oldum.  Bu süreç içinde FEBU (Fellow of European Board of Urology), FECSM (Fellow of the European Board of Sexual Medicine) ve FEAPU (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology) sınavlarında başarılı olup bu unvanlara sahip oldum. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim dalı başkanlığı ve Çocuk Ürolojisi Yan dal uzmanlığı programı yöneticiliğine getirildim. 1 Mart 2017 itibari ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevimden ayrıldım.

 

Avukat Ayşegül Akbal ile evli ve 1 çocukluyum.

1.      Adı Soyadı: Cem Akbal

2.      Doğum Tarihi: 29.08.1973

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:
4.1.Lisans Öğrenimi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  –  1990-1997

4.2.Tıpta Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  –  1997-2002

4.3.Öğretim Görevlisi:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Çocuk Ürolojisi  –  2002-2004

4.4.Araştırma- Klinik Gözlem: Indiana University School of Medicine, Department of Pediatric Urology. Riley Children Hospital. Indianapolis/Indiana-USA  –  2004-2005

4.5.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı  –  6/2006-8/2007

 

5. Akademik Unvanlar

5.1.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent  –  8/2007- 5/2009

5.2.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Doçent  –  7/2009-3/2014

5.3.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Profesör  –  3/2014 –

Uluslararası Sertifikalar:

•FEBU (Fellow of the European Board of Urology) Diploma:3746 (Haziran/2003)

•FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine) (Ocak/2014)

•FEAPU  (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology) (Mayıs 2014)

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1Uzmanlık Tezleri

6.1.1.Sıçanlarda çift taraflı kavernozal sinir hasarı öncesi verilen PDE-5 inhibitörlerinin sinir hasarı sonrası oluşan kavernozal düz kas fizyolojisi üzerine koruyucu etkilerinin saptanması.

Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu / İstanbul 2009

6.1.2.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalının Erkek İnfertilitesi konusunda son 5 yıldaki deneyimi

Dr. M. Özay Özgür/ İstanbul 2010

 

6.1.3.Sıçan Kavernozal Sinir Hasarı Modelinde Adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin erektil işlevlerin iyileştirilmesinde etkinliği

Dr. Naşide Mangır / İstanbul 2011

6.1.4.Mesane Kanseri hastalarında Gas 6 gen ekspresyonu ve tirozin kinaz Axl-Sky resöptörleri: Tanı, Tümör evresi tümör evresi, tümör derecesi ve klinik seyir ile ilişkisi.

Dr. H. Murat Akgül / İstanbul 2013

6.1.5.Deneysel Olarak Diyabet Oluşturmuş Sıçanlarda Gelişen Erektil Disfonksiyona Melatonin Tedavisinin Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi

Dr. Ahmet Şahan / İstanbul 2015

6.1.6.Deneysel Üriner Sistem Taş Hastalığı Modelinde Melatonin’in Koruyucu Etkileri (

Dr. T. Emre Şener / İstanbul 2016